Välkommen till La Cordier - Framtidens HÅRVÅRD!

URSÄKTA MEN VI HÅLLER PÅ ATT BYTA BILDER OCH UPPDATERA WEBBSHOPPEN.

MEN DET GÅR ATT HANDLA SOM VANLIGT.

           MVH Inger o Mikael

Vi på La Cor­di­er Häl­sar GAM­LA och NYA KUN­DER VÄL­KOM­NA TILL vår nya WEBB­S­HOP.

La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag som har ett hel­hets­per­spek­tiv på män­ni­skan, na­tur och hår­vård. Vi er­bju­der en eko­lo­gisk svensk - till­ver­kad hår­vårdse­rie med brett sor­ti­ment. Helt ut­an ke­mi­ka­li­er och Pa­ra­be­ner.

För Ing­er Cor­di­er, na­tur­fri­sör är det nu­me­ra själv­klart val att ar­be­ta med ört­fär­ger och na­tur­li­ga pro­duk­ter. Ef­ter 25 år som fri­sör vill hon gö­ra en in­sats för mil­jön.

Vins­ter­na är fle­ra.
Ett fris­ka­re, vack­ra­re och glän­san­de hår, fris­ka­re hår­bot­ten. Ren ar­bets­mil­jö i sa­long­en, för kun­der och an­ställ­da. Re­na­re pro­duk­ter i hem­met för kun­der­na. Re­na­re vat­ten i na­tu­ren.

La Cor­di­er in­ne­har he­la pro­duk­tions­ked­jan in­om hår­vård. Ut­ö­ver vå­ra pro­duk­ter er­bju­der La Cor­di­er även vi­da­re-​ ut­bild­ning till na­tur­fri­sör. Störåsen/Föllinge Nord Öst om Östersund där kur­ser­na ge­nom­förs. Vi gör det möj­ligt för fler att le­va med gott sam­ve­te - helt en­kelt mer ren­hå­rigt!

Lindblomsschampo 100 ml
Lindblomsschampo 100 mlBra val för torra hår och hårbottnar, mjukgörande.
140 kr
Stråstärkare 100 ml
Stråstärkare 100 mlFör volym, stadga och näring till håret.
140 kr
Lakritsschampo 100ml
Lakritsschampo 100mlFör normalt och fett hår.
140 kr
Kamomillschampo 100ml
Kamomillschampo 100mlFör normalt och tunt hår.
140 kr